Beskrivelse

Automatisk eksport av hovedbokstransaksjoner fra Escali Financials til Visma.net. I tillegg automatisk avstemming mellom systemene. En toveis, sømløs integrasjon via Visma sin webservice.

Denne automatikken vil revolusjonere måten mange jobber i sitt Treasury Management System / Portfolio Management System. Integrasjonen gjør at man slipper tidkrevende avstemmingsprosesser, og den løpende, automatiserte avstemmingen gjør at man veldig raskt avdekker og lokaliserer differanser om de skulle oppstå.

Den nye løsningen tilbyr en sømløs integrasjon mot Visma.net, hvor brukeren i Escali fører og godkjenner transaksjoner i Escali som automatisk konteres og importeres til Visma.net. Dette gjøres uten noen form for manuelle prosesser, filoverføringer eller lignende. Servicer i Escali settes opp til en automatisert avstemming for eksempel hver natt, slik at systemene er avstemt og kontrollert når brukeren kommer på jobb om morgenen.

Å automatisere prosessene for våre brukere er selve kjernen i Escali’s fremtidige utviklingsstrategi. Vi har valgt å utvikle denne typen automatisering i våre løsninger først mot Visma.net, fordi Visma.net er et godt anerkjent regnskapssystem på en moderne teknologisk plattform som muliggjør en slik integrasjon. Forutsetningen for å få dette til er at regnskapsleverandøren tilbyr web-tjenester hvor vi kan koble oss opp og hente og levere data på en helautomatisk

Integrasjonen leveres av Escali Financial Systems AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Escali Financial Systems AS.