Beskrivelse

Checkfront er et skybasert bookingsystem som gir full oversikt over hvem som har booket en aktivitet, leilighet, utleie eller lignende. Bookingene blir registrert og lagret mot personen som booker og kan ha forskjellige status. Denne integrasjonen overfører bookingene avhengig av disse statusene (sømløst) både via webhook teknologi eller tidsstyrt til Visma systemene.

Webhook teknologi gir da en unik mulighet for å ha et oppdatert ERP-system hele veien fra det øyeblikket bookingen oppstår. I kombinasjon med ERP-POS er det da mulig å reservere for eksempel en tur eller aktivitet rett i kassen og få den betalt direkte via POS-Systemet uten dobbelregistrering, venting eller ytterligere punching av data.

Integrasjonen benytter seg av ØB Portalen (portal.okonomibistand.net) og ØkonomiBistand sitt Visma Business Online API.

De viktigste fordelene

  • Integrasjonen er sømløst og dermed er datagrunnlaget i Visma oppdatert til enhver tid
  • Integrasjonen overfører både ordregrunnlag, bokføringsgrunnlag og kundedata
  • Checkfront har en bra design og er et gjennomtenkt bookingssytem som er enkel å håndtere for sluttbrukeren
  • Checkfront har mulighet for online-webregistrering. Via integrasjonen kan forhåndsbetalte ordre overføres for å få bokføringen riktig over i Visma.
  • Via webhook teknologi er det mulig å sømløst integrere et POS-System
Integrasjonen leveres av ØkonomiBistand. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt ØkonomiBistand.