Beskrivelse

Arbeidskraft koster mye penger! Derfor er vi opptatt av at integrasjon i størst mulig grad skal gjøre jobben med å holde nettbutikken oppdatert med grunndata fra ERP og andre datakilder, og at ordre flyter automatisk inn i ordresystemet og ut til lageret for ekspedering.

Vi er spesialister på ERP-integrasjon og har et sterkt fagmiljø innen prosessoptimalisering og logistikk. I tillegg til å hjelpe deg med kundereisen og brukeropplevelsene er vi altså opptatt av at administrasjons- og logistikkprosessene dine er så kostnadseffektive som mulig. Vi automatiserer ordreflyten inn i ERP, kobler løsningen til lagerhotell dersom du har satt bort lagerdriften eller leverer komplett lagersystem dersom du drifter lageret selv. 

Via APIer (integrasjonsgrensesnitt) kan vi koble din løsning til en rekke andre tjenester som også er med på å automatisere prosessene dine. Oppslag mot ulike datakilder og registre, mottak av ordre fra andre kilder, integrasjoner mot betalingstjenester osv.

I B2B-handel er det avgjørende å gi kundene sikker, rask og effektiv tilgang til akkurat den informasjonen som er viktig for dem, akkurat når de trenger det: Sitt sortiment, sine priser, sin ordrehistorikk, sitt fakturaarkiv, relevant markedsmateriell, tekniske datablader og så videre.

De viktigste fordelene

  • Optimalisering av handels- og logistikk prosesser
  • Skreddersydd for dine behov
  • eSHOP er alltid integrert med ERP, og ofte med andre tjenester i tillegg
  • Fokus på mersalg via kampanjer, produktrelasjoner, bundling, plankjøp med mer
  • Integrasjon og automatisering står derfor svært sentralt
  • Handelsprosessen er være enkel og effektiv
Integrasjonen leveres av IntegrasjonsPartner. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt IntegrasjonsPartner.