Beskrivelse

Mobile Worker er et digitalt prosjektstyringssystem for bedrifter innen bygg- og anlegg. Løsningen består av en skybasert prosjektportal og en mobil app som gir deg en lettere hverdag uansett om du er på kontoret eller i felt.

Integrasjonen mellom Mobile Worker og Visma Business overfører grunndata som ansatte, kunder, lager og produktregister (varer, timer, utlegg, annet) fra Visma Business til Mobile Worker. Prosjekt og ordrer kan opprettes og vedlikeholdes i både Mobile Worker og Visma Business og integreres automatisk mellom systemene. Registeringer av materielluttak, timer og utlegg som gjøres i Mobile Worker, oppdateres rett på aktuell ordre i Visma Business for fakturering.

De viktigste fordelene

  • Visma Business overfører grunndata som ansatte, kunder, lager og produktregister (varer, timer, utlegg, annet) til Mobile Worker
  • Prosjekt og ordrer kan opprettes og vedlikeholdes i både Mobile Worker og Visma Business
  • Registreringer av materielluttak, timer og utlegg i Mobile Worker sendes til ordre i Visma Business

Aktiver tjenesten nå

  1. Kontakt obnordsalg@okonomibistand.no

Integrasjonen leveres av ØkonomiBistand AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt ØkonomiBistand AS.