Beskrivelse

Et komplett nettbasert styringsverktøy for regnskapsførere, enten du jobber i regnskapsbyrå eller en intern regnskaps-/økonomiavdeling.

Med Sticos Oversikt sikrer du  at alle formaliteter knyttet til oppdragsutførelsen blir ivaretatt ved at arbeidet du gjør systematiseres og dokumenteres i tråd med god regnskapsføringsskikk (GRFS).

Du har full oversikt over alle dagens, ukens eller månedens oppgaver og frister, samtidig som du har kontroll over hva som er utført, når de ble utført og av hvem. Du får også sikker elektronisk organisering av alle kunder, avtaler og oppdrag - samt enkel generering av oppdragsavtale som kunden kan signere elektronisk.

Automatisk avstemming er inkludert i programmet slik at du sparer masse tid på periodiske avstemminger. Med automatisk avstemming hentes saldobalansen fra regnskapssystemet og fletter disse sømløst inn i avstemmingsskjemaene. Du får også en overordnet oversikt over utførte avstemmingsoppgaver.

Integrasjonen gir deg enkel tilgang til dine kunde- og regnskapsdata i alle Sticos sine økonomiverktøy. Oppsettet gjøres kun én gang og fungerer sømløst med både Sticos Rapport, Sticos Likviditet og Sticos Oversikt.

De viktigste fordelene

  • Oversikt over alle oppgaver og tidsfrister
  • Sikker elektronisk organisering av oppdragsavtaler og kunder
  • Dokumentarkiv ivaretar alle formaliteter knyttet til oppdragsutførelsen
  • Automatisk avstemming gjør at du sparer tid på periodiske avstemminger og får en overordnet oversikt over utførte avstemmingsoppgaver
  • Enkel integrasjon som fungerer på tvers med Sticos Rapport og Sticos Likviditet
  • Fagsupport fra våre rådgivere er inkludert

Aktiver tjenesten nå

  1. Du kan bestille lisenser direkte på Sticos sin bestillingsportal

    Du kan også kontakte Sticos på mail: support@sticos.no, telefon 73 56 00 00 eller via kontaktskjema.

  2. Sticos veileder deg videre i hvordan du setter opp integrasjon mot Visma. Dette er fort gjort og gjøres kun én gang, uavhengig av om du har Sticos Rapport, Oversikt eller Likviditet.

Integrasjonen leveres av Sticos AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Sticos AS.