Beskrivelse

HVA ER VITARI ALTINN

Vitari Altinn er et grensesnitt utviklet med hensikten å kunne sende inn skjemaer til Altinn direkte fra Visma Business, uten å måtte fylle ut dette manuelt. På denne måten reduseres tiden som brukes på å fylle ut skjemaene samtidig som det reduserer sannsynligheten for manuelle feil.

Følgende skjemaer er tilgjengelige Vitari Altinn:

•             Betaling for pass og stell av barn

•             Gave til frivillige organisasjoner

•             Fagforeningskontingent

 

Pass og stell av barn

Alle skolefritidsordninger og barnehager, offentlige som private, skal levere opplysninger til Altinn om kostnader foreldre har hatt til pass og stell av barn. Gjennom Vitari Altinn kan denne informasjonen sendes digitalt på bakgrunn av data som er registrert i Visma Business. Det er også et krav om at alle foreldre som har hatt kostnader tilknyttet pass og stell av barn, skal motta et gjenpartsbrev av opplysningene som er sendt inn. Vitari Altinn sender selvfølgelig dette brevet til de foresatte som er registrert med kostnader tilknyttet pass og stell av barn.

 

Gave til frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten for skal levere opplysninger om mottatte gaver som gir giveren rett til fradrag må sende inn et skjema med disse opplysningene. Skatteetaten bruker disse opplysningene til lage skattemeldingen for de som har skattefradrag for gaven som er gitt frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunnet. Fremfor å fylle ut skjemaet manuelt, kan det heller sendes inn gjennom Vitari Altinn med opplysninger som allerede er registrert.

 

Fagforeningskontingent

Fagforeninger kan frivillig levere opplysninger om medlemskontingent til Skatteetaten. Dette skal sikre at medlemmene får fradragsbeløpet korrekt utfylt i sin skattemelding. Dette gjelder kun for kontingent betalt direkte til fagforeningen, eller kontingen som er dekket eller innbetalt av arbeidsgiveren, uten at arbeidstaker har fått trekk i lønn. Dersom kontingenten er betalt gjennom trekk i lønn, rapporteres beløpet gjennom A-meldingen, og ikke gjennom dette skjemaet. Dette betyr at kontingent som er betalt direkte eller innbetalt av arbeidsgiver kan sendes digitalt gjennom Vitari Altinn. På denne måten sikres arbeidsgiveren at beløpte som rapporteres er korrekt fordi det reduserer sannsynligheten for manuelle feil, samtidig som det gir avsender en mindre tidkrevende innsending.

 

HVORDAN VIRKER VITARI ALTINN

Vitari Altinn leser utvalgte data fra Visma  Business og legger dette automatisk inn i en fil som kan sendes direkte til Altinn. Da er utfordringer tilknyttet manuell registrering og tid brukt på administrasjon tilnærmet borte, og kvaliteten på innholdet i skjemaet blir svært god.

Med Vitari Altinn effektiviserer du administrasjonsoppgavene relatert til innsending av spesifikke skjemaer. 

De viktigste fordelene

  • Fast installasjonspris
  • Fast abonnementspris
  • Med Vitari Altinn automatiserer du innsending av skjemaer til Altinn
  • Med Vitari Altinn reduserer du manuelle feil ved utfylling av skjemaer
  • Med Vitari Altinn reduserer du tiden det tar å sende inn skjemaer til Altinn
  • Med Vitari Altinn går utsending av foreldrebrev automatisk
  • Med Vitari Altinn sikrer du god kvalitet i innsending fordi tallene hentes direkte fra Visma Business
Integrasjonen leveres av Vitari AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Vitari AS.