Beskrivelse

HVA ER VITARI ALTINN

Gjennom Vitari Altinn kan du sende tre skjemaer:

•             Betaling for pass og stell av barn

•             Gave til frivillige organisasjoner

•             Fagforeningskontingent

 

Pass og stell av barn

Offentlig og private barnehager og organiserte skolefritidsordninger skal innrapportere foresattes kostnader til pass og stell av barn. Vitari Barnehage er en løsning som på bakgrunn av data fra Visma Regnskap automatisk genererer filen som skal innberettes til Skattedirektoratet. I tillegg oppretter løsningen informasjonsbrevet som skal sendes til foreldrene.

 

Gave til frivillige organisasjoner

For frivillige organisasjoner er det oppgaveplikt for tredjepartsopplysninger for mottatte gaver. Dette danner samtidig grunnlaget for fradraget giveren er berettiget til.

 

Fagforeningskontingent

Fagforeningskontingent som medlemmene har innbetalt direkte til fagforeningen skal rapporteres elektronisk til Skatteetaten. Dette danner grunnlaget for fratrekket medlemmene er berettiget til.

 

HVORDAN VIRKER VITARI ALTINN

Vitari Barnehage leser utvalgte data fra ditt Visma Regnskapssystem og legger dette automatisk inn i en fil som kan sendes direkte til Altinn.

Med Vitari Altin effektiviserer du administrasjonsoppgavene relatert til innsending av spesifikke skjemaer. av foreldrebetaling til Skattedirektoratet (Alt-Inn) og utsending av informasjonsbrev til foreldrene.

De viktigste fordelene

  • Fast installasjonspris
  • Fast abonnementspris
  • Med Vitari Altinn automatiserer du innsending av skjemaer til Altinn
  • Med Vitari Altinn reduserer du manuelle feil ved utfylling av skjemaer
  • Med Vitari Altinn reduserer du tiden det tar å sende inn skjemaer til Altinn
  • Med Vitari Altinn går utsending av foreldrebrev automatisk
  • Med Vitari Altinn sikrer du god kvalitet i innsending fordi tallene hentes direkte fra Visma Business
Integrasjonen leveres av Vitari AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Vitari AS.