Beskrivelse

Hva er Vitari Backoffice

Vitari Backoffice er integrasjonen for regnskapsbyråene som fører regnskap i Visma Global eller Visma Business, og fakturerer fra et annet system. Vitari Backoffice teller dine transaksjoner i Visma Business eller Visma Global og eksporterer dem til ditt faktureringssystem. Da får du både automatisert overføringen samtidig som du reduserer manuelle feil.

Hvordan virker Vitari Backoffice

Du kan velge mellom å telle antall bilag eller transaksjoner og eksportere dette som fakturagrunnlag. I første versjon er eksporten tilpasset PowerOffice. Du kan også benytte Vitari Backoffice til etterkalkyle for kontroll av dine fastprisprosjekter.

De viktigste fordelene

  • Fast abonnementspris
  • Fast installasjonspris
  • Med Vitari Backoffice kan du enkelt få med variabler på faktura til dine kunder
  • Med Vitari Backoffice automatiserer du overføring av data
  • Med Vitari Backoffice reduserer du manuelle feil i overføring mellom systemer
  • Med Vitari Backoffice kan du velge mellom å overføre antall bilag eller antall transaksjoner

Aktiver tjenesten nå

  1. Kontakt oss på marked@vitari.no eller +47 66 85 51 50 for mer informasjon.

Integrasjonen leveres av Vitari AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Vitari AS.