Beskrivelse

Hvorfor API

Flere og flere aktører velger å benytte spesialiserte systemer for spesifikke prosesser for å sikre at de utføres på den best mulige måten, med det best mulige systemet. Siden å måtte registrere data flere ganger, og da ofte manuelt, er tidkrevende, kostbart og en potensiell kilde feilregistrering, er det derfor svært viktig å la systemene kommunisere seg i mellom, automatisk. Da er Vitari Connect svært viktig for å skape gode integrasjoner mellom et forsystem og Visma Business eller Visma Gobal. Ved å la integrasjoner ta seg av mye av arbeidsprosessene spares mye tid fordi dobbeltarbeid unngås og kilder til feilregistrering forsvinner.

 

Hvorfor Vitari Connect

Visma Business og Visma Global er to kraftfulle forretningssystemer. Derfor er det viktig med et robust API mot disse forretningssystemene som sikrer trygge integrasjoner du kan stole på.

Vitari Connect gir muligheten for hovedsakelig tre ting:

 • det gir muligheten til å hente ut data fra Visma Global/Visma Business og benytte disse data i andre prosesser og systemer. Et eksempel kan være å hente ut artikler som overføre disse til et lagerstyringssystem for å gjøre det unødvendig å legge inn samme artikler på nytt i lagerstyringssystemet. Da er kan artiklene opprettes og vedlikeholdes i forretningssystemet, og så oppdateres lagerstyringssystemet med endringene gjort i forretningssystemet.

 

 • det gir muligheten til å opprette poster eller data i Visma Business/Visma Global. Eksempelvis, en kunde kan registrere en ordre i en nettbutikk, som automatisk overføres til Visma Business/Visma Global uten manuell håndtering. Netthandelsplattformen sender ordren til forretningssystemet som blir opprettet der for å håndteres videre i ordreprosessen. Ingen dobbel- eller manuell registrering er derfor nødvendig.

 

 • det gir muligheten til å oppdatere data som allerede er opprettet i forretningssystemet. For eksempel ved en integrasjon mellom et servicesystem og Visma Business/Visma Global vil servicesystemet opprette en ordre når en ny services settes i gang. Så vil servicesystemet oppdatere ordren i forretningssystemet løpende med vare- og timeforbruk som legges i servicesystemet, som skal danne fakturagrunnlaget ut mot sluttkunden services ytes. Da utføres arbeidet i servicesystemet og Visma Business/Visma Global er oppdatert med all nødvendig data uten manuell registrering i forretningssystemet.

 

Hva kan gå gjennom Vitari Connect

Poster som:

 • kunder
 • fakturaer
 • lagerverdier
 • innkjøpsordre
 • salgsordre
 • regnskapsbunter

er noen av mange poster som kan håndteres gjennom Vitari Connect.

Eksempler på fagsystemer som er integrert med Visma Business eller Visma Global gjennom Vitari Connect er:

 • Woocommerce
 • Wordpress
 • Salesforce
 • Basware Alusta
 • Fab4Minds
 • Tidsbanken
 • Aditro
 • Vieri
 • Finale Driftsmidler
 • Simployer
 • Pantelotteriet (Panto)
 • KDR-kassesystem
 • Epix WMS

Med Vitari Connect automatiserer du overføringen av data mellom dine systemer.

Om du bruker Visma.net, anbefaler vi at du undersøker en av disse:

 • Vitari Cloud API
 • Vitari Cloud IPaaS
 • Vitari Cloud Hybrid

De viktigste fordelene

 • Fast abonnementspris
 • Fast installasjonspris
 • Med Vitari Connect integrerer du enkelt ditt forsystem med Visma Global eller Visma Business
 • Med Vitari Connect kan du enkelt hente (GET), opprette (POST) eller oppdatere (PUT) poster i Visma Business eller Visma Global
 • Med Vitari Connect automatiserer du overføringen av data mellom dine systemer
 • Med Vitari Connect er det ikke lenger nødvendig med manuell overføring av data mellom systemer
 • Med Vitari Connect reduserer du manuelle feil i overføring mellom systemer
Integrasjonen leveres av Vitari AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Vitari AS.