Beskrivelse

Cantor effektiviserer rapportering på en rekke måter:

Systemet fjerner behovet for tunge regneark eller andre rapporteringsløsninger. Cantor Controller har full integrasjon mot de aller fleste regnskapssystemer og automatiserer store deler av den manuelle jobben knyttet til rapportering. 

Rapporter kan hentes ut for en enkel periode eller genereres automatisk med en fastsatt frekvens og periodelengde. Du kan rapportere på månedsbasis, to-månedlig, kvartal, tertial, halvår, helt år eller inntil 5 år for både virkelig tall og budsjett.

Du kan enkelt sammenligne resultat fra flere perioder i dine rapporter. Systemet hjelper deg også kontrollere hvorvidt din virksomhet holder seg innenfor et gitt budsjett og gir sammenligningsgrunnlag mot avviksanalyser, prognoser og grunnlag for fremtidige budsjetter.

I Cantor kan du benytte inntil 10 forskjellige dimensjoner for å dekke behov innenfor avdelingsoppdeling, prosjekt, varer, divisjoner m.m. Systemet kommer komplett med en rekke standardmaler og gir også full fleksibilitet til å definere innholdet i rapportene dine selv.

Systemet lar deg enkelt foreta periodisering av inntekter og kostnader og løse avdelings- og valutaproblematikk. Systemet er også godt egnet som løsning for konsernrapportering.

Vår norskspråklige supportavdeling sitter klar til å hjelpe deg dersom du skulle ha behov for bistand underveis i rapporteringsarbeidet ditt.

 

 

De viktigste fordelene

  • Automatisert 
  • Effektiviserte prosesser 
  • Fullt integrert mot ditt regnskapssystem
  • Innsikt og oversikt basert på riktige tall
  • Rikholdig standardrapporter
  • Ubegrenset mulighet for skreddersydde rapporter
Integrasjonen leveres av Cantor AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Cantor AS.