Beskrivelse

Konsolidering.no er en tjeneste for konsernrapportering som benytter automatiserte prosesser til å effektivisere tidsbruk i den økonomiske rapporteringen. Ved hjelp av automatisk integrasjon mot Visma vil man kunne rapportere konsernet tilnærmet i sanntid.

Vi spesialiserer oss på konsolideringsprosessen og har derfor det mest komplette og skreddersydde systemet uten å måtte lage kompromiss på tvers av andre løsninger slik tradisjonelle leverandører av rapporteringstjenester gjør.

Systemet støtter de viktigste funksjonene ved utarbeidelse av konsernrapporter:

 • Full nedbryting på transaksjon
 • Sporing på finansielle dimensjoner/prosjekt/avdelinger
 • Budsjett
 • Valutahåndtering

Samle alle konsernets regnskaper

Få kontroll over hele konsernet samlet uten å måtte innhente manuelle regneark og maler. Alt samles på samme sted og er tilgjengelig like enkelt som tradisjonell rapportering fra regnskapssystem.

Utnytt vårt rapportverktøy til å skreddersy dine behov

Vårt rapporteringsverktøy lar deg sette opp din egen rapport med kilder som hovedbokskonto, kontogrupper og budsjetter. Du kan definere om du vil rapportere på konsernnivå eller ned på den enkelte enhet med få tastetrykk.

Det finnes selvsagt også mange standardrapporter man kan benytte «out of the box» med enkle grensesnitt og eksporteringsmuligheter.

Oversikt med viktige KPI’er

Dashbordet man møter som startside gir direkte tilgang til de viktigste KPI’er basert på ditt eget oppsett, enten man bruker standard oppsett eller har tilpasset visningen til eget behov. Man kan legge til KPI’er og ta bort de som er mindre aktuelle.

KPI oversikten vil oppdateres sømløst basert på endring av parametere som selskap, dato osv.

Benytt veiviseren for å komme i gang

Vår konsolideringsveiviser fører deg trygt gjennom et konsolideringsløp fra A til Å, med stegvise punkter og oppgaver som samtidig gir viktig informasjon underveis. Man kan opprette så mange konsolideringer man ønsker. Alle konsolideringsløpene lagres og kan gjenbrukes i rapportering på et senere tidspunkt.

Invitèr gjerne regnskapsfører eller revisor

Ved å gi tilgang til regnskapsfører eller revisor vil man ha en god arbeidsflate for interaksjon på rapporteringen. På den måten vil man kunne ha en mye tettere dialog samtidig som den andre part har full oversikt over konsern og kan gjøre interrim vurderinger fortløpende når det passer dem.

Man velger selv hvilke selskaper man skal gi tilgang til videre, enten det er hele konsernet eller bare enkelte selskaper.

De viktigste fordelene

 • Ha nødvendig oversikt med full drill-down på transaksjonsnivå, inkludert dimensjoner/prosjekt/avdeling
 • Luke bort tidkrevende manuelle regneark øvelser og potensielle manuelle feil
 • Regnskapsdata fra Visma er automatisk tilgjengelig i løsningen
 • Prisgaranti!

Aktiver tjenesten nå

 1. 1. Registrer deg på vår bestillingsside

 2. 2. Logg inn i løsningen med din nye brukeridentitet

 3. 3. Sett opp integrasjonen mot Visma 

 4. Du er nå klar til å utnytte det fulle potensiale av konsolideringsløsningen!

Integrasjonen leveres av konsolidering.no / Consolidated Company AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt konsolidering.no / Consolidated Company AS.