Beskrivelse

Visma Finale har en innebygd funksjonalitet og automatiske prossesser som skal hjelpe enhver kunde eller bedrift til et ferdig og korrekt resultat på årsoppgjøret på den enkleste og raskeste veien.

Visma Finale er et system som har flere funksjoner, som igjen har underliggende funksjonaliteter, de er som følger:

  • Visma Finale Avstemming - Er en automatisert avstemming av utvalgte resultatkonti og balansekonti. Visma Finale dokumenterer åpne posterm arkiverer og distributerer avstemmingsresultat. Integrert med ditt regnskapssystem. 
  • Visma Finale Årsoppgjør - Innebygd automatikk som hjelper til med ligningsoppgaver, årsregnskap og aksjønærregisteroppgaver som sørger for at årsoppgjøret blir korrekt i henhold til norske lover og regler. 
  • Visma Finale Skatt - Enkelt med skatteangivelser og skatteberegninger. 
  • Visma Finale Investor - Full oversikt over aksjer og andre verdipapirer, beholdning og transaksjoner, samt regnskapsmessige gevinster og tap. 
  • Visma Boardroom - Automatisering og forenkling av styremøter og generalforsamlinger i en skybasert løsning. 
  • Visma Finale Konsolidering - Løsning som har god integrasjon med Rapportering og Årsoppgjør som løser behovene dine for konsolidering av konsernregnskap og tilhørende rapporter.
  • Visma Finale Driftsmidler - Funker godt for deg som behøver et funksjonsrikt driftsmiddelkartotek eller oversikt over driftsmidler, både utgiftsførte, leasede og aktiverte. 
  • Visma Finale Rapportering - Gir deg rapporter utover det som er standard i økonomiløsningen, og har en utarbeidelse av perioderegnskaper, med rapportutskrifter, semmnstilling av data og beregning av nøkkeltall. 

 

 

De viktigste fordelene

  • Løsningen er integrert med en rekke økonomisystemer.
Integrasjonen leveres av Visma Software AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Visma Software AS.