Beskrivelse

Overføring av varedata fra Visma Global til WooCommerce

  • Varedata fra varekortet i Visma Global overføres til WooCommerce nettbutikken
  • Varelager / lagerstatus overføres fra Visma Global til nettbutikk

Overføring av ordre og kunde fra WooCommerce til Visma Global

  • Ordrer som registreres i nettbutikken overføres til Visma Global for videre behandling

B2B: Ordrehistorikk fra Visma Global til WooCommerce

  • Gi kundene dine tilgang til sin ordrehistorikk via nettbutikken.
  • Gir muligheten for avanserte funksjoner som: Repeterende ordrer
  • Avansert ordreanalyse og vareforslag
  • Innkjøpslister

Ordrehistorikk er en populær funksjon og etterspurt av virksomheter som ønsker å øke sine kunders mulighet for selvbetjening, og dermed også redusert belastning på egne ansatte.

B2B: Rabattsystem fra Visma Global til nettbutikk

  • Kundene dine får opp sine nettopriser i nettbutikken

Spesialtilpasning av Visma Global nettbutikk integrasjon

  • Vi har lang erfaring med å gjøre spesial tilpassede integrasjoner mot Visma Global
Integrasjonen leveres av Maksimer AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Maksimer AS.