Beskrivelse

Visma.net Absence er et system som ligger i skyen, systemet forenkler og automatiserer mye av lederen og de ansatte sin ferie og fraværsøknadsprosess. Det skjer ved at ledere blir varslet når en ansatt fører fravær eller søker om ferie og kan da godkjenne hvor som helst i og med at alt foregår på nett eller mobil. Når godkjent så går all data inn automatisk i lønnssystemet.

Hvordan fungerer det?

  1. Ansatte registrerer ferie og fravær med mobilen.
  2. Løsningen kontroller automatisk dataene mot gjeldende lover og regler.
  3. En epost med varsling går til nærmeste leder. Leder kan godkjenne på mobil eller PC.

 

De viktigste fordelene

  • Som ansatt får du full oversikt over ferie og fravær - og om dine forespørsler er godkjent eller avvist.
  • Som ansatt får du oversikt over hvilke rettigheter du har til ferie og fravær ut fra gjeldende lover og regler.
  • Som ansatt kan du søke om ferie og registrere fravær fra hvor som helst, når som helst direkte fra mobil eller nett.
  • Løsningen blir oppdatert fortløpende etter gjeldende regelverk.
  • Som leder kan du godkjenne ferieønsker og fravær fra mobil eller nett.
  • Som leder er det lett å ha oversikt over ferie og fravær hos de ansatte og det blir mindre feilregistreringer.
Integrasjonen leveres av Visma Software AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Visma Software AS.