Beskrivelse

Visma.net Expense er et webbasert reiseregningsprogram hvor brukeren kan registrere alt av reiser og utlegg som foretar seg i jobbsammenheng. Du kan fylle ut reiseregninger og andre utlegg når som helst og hvor som helst. Dette kan gjøres via nettbrett, PC eller smarttelefon, det eneste som skal til er at din enhet er koblet til internet eller mobilnett. 

I Visma.net Expense kan du registrere både reiser, utlegg og kjørebok, samt at man kan få GPS tracking, knytte til kredittkort og ta bilder av kvitteringer. Systemet er alltid tilgjengelig og oppdatert, det kan integreres med Visma sine lønnssystemer og reiseregningen fylles ut med få tastetrykk. 

Slik fungerer det

  • Du tar bilde av kvitteringen med appen Visma Attach. Kvitteringen lagres i skyen, og følger automatisk med reiseregningen.
  • Løsningen tolker kvitteringen og foreslår dato, valuta og beløp. Du legger til beskrivelse og sender reiseregningen til godkjenning.
  • Leder godkjenner reiseregning eller utlegg enkelt på pc eller mobil.

De viktigste fordelene

  • Ta bilde av kvitteringen - Glem papirkvitteringene. Du tar bilde av kvitteringen med mobilen.
  • Godkjenning på farten - Som leder får du automatisk utlegg til godkjenning på mobil og nett, og kan godkjenne på 1-2-3.
  • Lover og regler - Løsningen er alltid oppdatert på regler og satser, og sikrer at reiseregningen er i tråd med gjeldende regelverk.
  • Kjøreutgifter - Løsningen har integrasjon mot GPS-løsninger som logger kjørelengde, kjørerute, og bompengeutgifter.
  • Kredittkort - Integrasjon med kredittkortleverandører gjør at du kan hente dine transaksjoner direkte inn i løsningen.
  • Valutaomregning - Løsningen sørger for automatisk omregning av utenlandsk valuta med valutakursen for den aktuelle dagen.
Integrasjonen leveres av Visma Software AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Visma Software AS.