Beskrivelse

Visma.net Time er en smart og innovativ løsning på registrering av timer, overtid og fleksitid, og det kan ikke bli enklere. Med Visma.net Time kan ansatte selv føre timer digitalt, på mobil, PC og nettbrett, og ledere kan like enkelt godkjenne timeføringen. Videre blir timene automatisk overført inn i lønnssystemet. Visma.net Time har også et veldig godt samarbeid med fraværsløsningen Visma.net Absence. På grunn av dette, så får du full kontroll på dine timer, både på og utenfor jobb, i en og samme løsning.

- Føre timer på nett og mobil.- Oversikt over registrerte timer og timer til gode - Riktig lønnsutbetaling

Fremgangsmåte

1. Ved hjelp av appen Visma Employee registrerer du timene.2. Timene lagres i nettskyen og er umiddelbart klar for behandling i Visma.net.3. Noen tastetrykk senere er timene klar for godkjenning.  

 

 

De viktigste fordelene

  • Fordeling på prosjekt - Fordel timene på egendefinerte prosjekter. Dermed får din bedrift verdifull informasjon om hva dere bruker tid og ressurser på
  • Automatisk synkronisering med lønnssystemet - Alle godkjente data sendes automatisk fra Visma.net Time til lønnssystemet, med konkrete lønnsarter.
  • Timeregistrering på 1-2-3 - Registrer alle typer timer på nett og mobil. Fastlønnede behøver kun å registrere avvik, hvis det er ønskelig.
  • Godkjenning på farten - Ledere godkjenner timelister direkte på mobilen eller på nett - og har full oversikt over ansattes timer.
Integrasjonen leveres av Visma Software AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Visma Software AS.