Beskrivelse

Hva er Vitari Salary Export

Visma Lønn er et kraftfullt lønnssystem som ikke bare er utviklet for norske forhold, men som også byr på flere integrasjonsmuligheter med Visma Business og Visma Global, og med juridisk oppslagsverk direkte i programvaren.

For å komplettere Visma Lønn har Vitari utviklet Vitari Salary Export som gjør det mulig å hente ut lønnstransaksjoner direkte fra Visma Lønn. Lønnstransaksjonene kan hentes ut i et format som gjør det mulig å bearbeide tallene videre; som for eksempel Microsoft Excel.

Hvordan virker Vitari Salary Export

Vitari Salary Export kan eksportere fra alle tabeller i Visma Lønn samlet. I et enkelt skjermbilde velger du hvilken forhåndsdefinert mal du ønsker å benytte for å eksportere lønnstransaksjonene.

Det følger med fem forhåndsdefinerte maler, men disse kan endres eller du kan opprette egne maler for å hente ut de lønnstransaksjonene du har behov for å eksportere. 

I tillegg, på bare noen få tastetrykk kan du sette opp automatisk utsendelse av lønnseksporten til en FTP-server. Dette betyr eksporten kan sendes til andre tredjepartssystemer for videre analyse og vurdering.

De viktigste fordelene

  • Fast abonnementspris
  • Fast installasjonspris
  • Klientspesifikke innstillinger
  • Med Vitari Salary Export henter du enkelt ut bedriftens lønnstransaksjoner.
  • Med Vitari Salary Export skjer overføring av lønnstransaksjoner automatisk.
  • Med Vitari Salary Export er det ikke behov for manuell registrering av lønnstransaksjoner
  • Med Vitari Salary Export reduserer du manuelle feil i overføring av lønnstransaksjoner
  • Med Vitari Salary Export følger det med fem eksportmaler, og du kan enkelt opprette egne eksportmaler.
  • Med Vitari Salary Export følger det med innebygd støtte for videresending av eksportfil til FTP-server.

Aktiver tjenesten nå

  1. Kontakt oss på marked@vitari.no eller + 47 66 85 51 50.

Integrasjonen leveres av Vitari AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Vitari AS.