Beskrivelse

Adra Suiten tilbyr tre moduler for å automatisere manuelt arbeid og strømlinjeforme periodeavslutningen. Løsningen bidrar til økt nøyaktighet og redusert risiko og håndteringen av detaljert prosess mot månedsavslutning i din Visma.net løsning. Adra Suiten komplementerer Excel og er sømløst integrert med Visma.net, som bidrar til en raskere og tryggere periodeavslutning.

Adra Balancer

Tar med seg fart, nøyaktighet og kontroll inn i balanseavstemmings prosessen. Ved å automatisk avstemme lav-risiko kontoene, gir systemet dere bedre tid til å håndtere og jobbe med innbetalinger, utbetalinger og andre nøkkelkontoer. Bank avstemming er enkelt håndtert med ende til ende kontroll og stor grad av gjennomsiktighet gjennom hele prosessen.

Adra Balancer gir også regnskapsføreren mulighet til å raskt avdekke flaskehalser i prosessen og potensielle nedskrivinger når all viktig dokumentasjon er samlet i ett system så det er enkelt å få oversikt på balanseavstemmingen. Om en av balansekontoene endrer seg etter at den er godkjent, får både forbereder og godkjenner en varsling om at den må godkjennes igjen. Kontinuerlig logging på kontoen skaper et kontospor som er synlig for både interne og eksterne brukere.

Med vår Visma.net connector, kan vi i månedsavslutningen automatisk laste ned transaksjoner og saldo direkte fra Visma.net og inn i Adra Balancer. Ikke bare fjerner dette behovet for manuell opplasting, men det gjør også at om en konto endrer seg etter at den er avstemt i Adra Balancer så vil den automatisk tilbakestille kontoen, sende deg en varsling og sende den kontoen til godkjenning igjen.

Adra Balancer passer inn i Adra sin programportefølje, som inkluderer Adra Task Manager og Adra Matcher. Adra Task Manager sentraliserer alle oppgaver for å gjennomføre en periodeavslutning så det enkelt å få kontroll og konsistens. Adra Matcher leverer en robust transaksjonsavstemming og håndtering av åpne poster for et høyt volum.

De viktigste fordelene

  • Adra Suiten komplementerer Excel og er sømløst integrert med Visma.net, som bidrar til en raskere og tryggere periodeavslutning.
Integrasjonen leveres av Adra by Trintech. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Adra by Trintech.