Beskrivelse

Adra Suiten tilbyr tre moduler for å automatisere manuelt arbeid og strømlinjeforme periodeavslutningen. Løsningen bidrar til økt nøyaktighet og redusert risiko og håndteringen av detaljert prosess mot månedsavslutning i din Visma.net løsning. Adra Suiten komplementerer Excel og er sømløst integrert med Visma.net, som bidrar til en raskere og tryggere periodeavslutning. 

Adra Matcher

Starter prosessen med å optimalisere din periodeavslutning ved å erstatte unødvendig tidsbruk på repeterende arbeidsoppgaver med automatisk transaksjonsavstemming. Avstemming foregår på daglig basis slik at transaksjoner ikke er akkumulert inntil slutten av måneden når du trenger mer tid for å dokumentere balansen og rapportere. Teamet ditt kan heller bruke mer verdifull tid på avvik fremfor å bruke tid på data som allerede stemmer.

Adra Balancer

Gir en raskere, mer oversiktlig kontroll på dine balanseposter. Ved å automatisere lav-risiko balanseposter kan vår løsning styrke deres fokus på høy-risiko kontoer. Adra Balancer vil også hjelpe regnskapsførere eller andre som arbeider aktivt med å dokumentere balansen til en raskere oversikt over balansepostene. Hvis det blir gjort noen endring i balansepostene vil man bli varslet slik at endringen kan valideres.

Adra Task Manager

Samler teamet og deres kompetanse på ett sted. Ved å sentralisere detaljerte oppgavelister og kontroller kan alle på finansteamet se hva som bør bli gjort i hvert eneste steg. Ledere vil da ha full oversikt over periodeavslutningen. Dine daglige møter vil heller være fokusert på potensielle utfordringer i steden for statusoppdateringer - bedre bruk av de ansattes verdifulle tid. Adra Task Manager dokumenterer automatisk hvert steg i prosessen på hver oppgave i arbeidslisten. Du vil spare tid ved å standardisere oppgaver, forbedre informasjonsflyten og kontinuerlig forbedre rutinene gjennom erfaring. 

De viktigste fordelene

  • Adra Suiten komplementerer Excel og er sømløst integrert med Visma.net, som bidrar til en raskere og tryggere periodeavslutning.
Integrasjonen leveres av Adra by Trintech. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Adra by Trintech.