Beskrivelse

ØB PortalDet er ØB Portalen som sørger for denne integrasjonen. BringUt generer standardfiler som kan leses via ØB Portalen inn til Visma.net. Fordelen med integrasjonen er, at programkoden kjører i Portalen og dermed bruker alle som kjører integrasjonen samme kode. For å håndtere individuelle forskjeller kan vi parameterstyre integrasjonen i Portalen. Dette gir en stabil og standardisert integrasjonsløsning som allikevel tillater individuelle tilpasninger. 

 

De viktigste fordelene

  • Integrasjonen er basert på et etablert og godt utestet format fra BringUt.
  • Integrasjonen leser inn fakturagrunnlag til Visma.Net og fakturaene skrives ut i Visma.net
  • Formatet brukes også mot Visma Business og er dermed et kjent format for BringUt

Aktiver tjenesten nå

  1. Ta kontakt med Økonomibistand /v Florian Haase

  2. Registrer en bruker i ØB Portalen (www.okonomibistand.net)

  3. Koble brukeren til Visma.Net

  4. ØB registrerer lisens

  5. Last ned integrasjonskomponent i ØB Portalen

  6. Les inn filer

Integrasjonen leveres av Økonomibistand. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Økonomibistand.