Beskrivelse

Columbi Abonnement er en fleksibel løsning hvor du kan opprette abonnementsmaler bestående av produkter og tidsintervall, eller du kan opprette manuelle abonnement med egne tidsintervall.

Løsningen gir i tillegg muligheten for å legge til eller endre eksisterende kunder.

Når abonnementet er satt til å kjøre vil den opprette salgsordre direkte i Visma.net ERP. Du kan dessuten også se hvilke fremtidige transaksjoner slik at du har full forutsigbarhet ifm pakking og sending av dine varer.

De viktigste fordelene

  • Abonnement for lagervarer
  • Forutsigbarhet på utsendinger
  • Forutsigbarhet på lageret
  • Totaloversikt over abonnenter

Aktiver tjenesten nå

  1. Ta kontakt med Columbi så setter vi opp løsningen sammen!

Integrasjonen leveres av Columbi. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Columbi.