Beskrivelse

Gjennom API-integrasjonen synkroniserer DUELL både kunde- og produktregister mellom kassen og regnskapsystemet. Dette lar DUELL overføre automatisk både dagsoppgjør og kredittsalg i kassen. Dagsoppgjørene blir overført og kontert, mens kredittsalgene legges som ferdig fakturakladder i regnskapssystemet. Sluttbruker trenger kun å hooke av hvilke fakturaer som skal faktureres og så sende de. Med direkte remittering vil fakturaen bli kontert ved innbetaling. 

De viktigste fordelene

  • Det sparer sluttbruker for både tid og penger hos en eventuell regnskapsfører.
  • Integrasjonen forhindrer feil i bokføringen.

Aktiver tjenesten nå

  1. Ta kontakt med support og de vil ta deg gjennom hele prosessen. 

Integrasjonen leveres av Kasseservice AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Kasseservice AS.