Beskrivelse

Integrerer ulike EDI leverandører og formater mot Visma.net via ØB Portalen. ØB Portal er en skybasert løsning som holder orden på hva som må sendes til de ulike mottakere i hvilke formater. ØB Portalen logger alle meldinger og viser også meldingsstatus. Det er også mulig å se selve meldingsinnholdet i ØB Portalen

De viktigste fordelene

  • Avansert parameterstyring og mappingmuligheter
  • Etablert flere mottakere i utlandet allerede i dagens løsning
  • Standardisert via ØB Portalen - dvs feilretting kommer alle kunder samtidig tilgode
  • Full transaksjonslogging

Aktiver tjenesten nå

  1. Send epost til Økonomibistand

  2. Send informasjon om formatbehov og kontaktpersoner

  3. Økonomibistand sjekker formatet

  4. ØB registrerer lisens

  5. Registrer bruker i ØB Portalen (portal.okonomibistand.net)

  6. Koble bruker til Visma.Net

Integrasjonen leveres av Økonomibistand. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Økonomibistand.