Beskrivelse

InStock vil hjelpe deg med å få bedre kontroll og effektivitet.InStock WMS kan leveres på tradisjonelle håndterminaler (PDA) med innebygget skanner, eller som Android app på mobil enhet.

I tillegg leveres det en webløsning for oversikt, rapportering og administrasjon. Løsningen har et intuitivt og enkelt design.

InStock WMS leveres som en standardpakke, men kan utvides og skreddersys hver enkelt kunde ved behov.

Dette ønsker vi å gjøre for at ditt firma skal få best mulig utnyttelse og effekt av løsningen.

Løsningen henter data online og direkte fra databasen til ERP-systemet. Normalt sett baserer den seg kun på allerede eksisterende data i ERP-systemet.

Den kan utvides med informasjon som ikke finnes i ERP-systemet, f.eks. beholdning pr. lokasjon, flerlokasjoner, flerordreplukk etc. dersom ERP-systemet ikke støtter dette.

InStock kan også leveres i kombinasjon med VOXON Talestyrt Logistikk fra iSYS.

De viktigste fordelene

  • Økt produktivitet med mer effektiv varehåndtering
  • Redusert feilplukk, færre reklamasjoner og mer fornøyde kunder
  • Bedre kontroll på varebeholdning på lager
  • Økt sporbarhet og rapportering på alle lagerbevegelser
  • Bedre oversikt over varelager, beholdninger og behov for påfylling
Integrasjonen leveres av iSYS - Integrasjonssystemer AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt iSYS - Integrasjonssystemer AS.