Beskrivelse

Fra Visma.net til Tidsbanken

Opprett prosjekter, delprosjekter og kunder i Visma.net, og få disse synkronisert over til Tidsbanken. Da vil du og dine ansatte enkelt kunne stemple eller registre tid mot disse. Status vil også bli med over på prosjekter og delprosjekter slik at det kun er aktive prosjekter som er åpen for timeføring. Blokkeres et prosjekt i Visma, vil det automatisk også blokkeres i Tidsbanken. Typiske eksempler på en blokkering vil være om prosjektet settes som completed, cancelled eller planned i Visma.

 

Fra Tidsbanken til Visma.net

Tid som du og dine ansatte stempler eller registrerer mot prosjekter og delprosjekter vil overføres til Visma.net som prosjekttransaksjoner. Timene i transaksjonen vil være koblet mot den ansatte som registrerer dem.
I tillegg vil ekstra data mot prosjektene og delprosjektene som kostpris og produkt-/timetype og andre detaljer føres over. Dere bestemmer selv i oppsettet hvilke informasjon som skal synkroniseres over til Visma.net.
Fra Tidsbanken overføres både arbeidet og fakturerbar tid. Markerer du timer som fakturerbare i Tidsbanken føres denne informasjonen også over til Visma.

 

Umiddelbar fakturering

Ved stempling av arbeidstid kan du enklere holde timelistene oppdatert og korrekte på daglig basis. Dataen synkroniseres fortløpende over til Visma.net og gjør at dere kan følge fremdriftsplanen opp tettere, og få større prosjektkontroll.
Straks et prosjekt er ferdig kan man fakturere det. Dette fører til bedre likviditet og enklere lønnsbehandling. Dette betyr færre kundeklager da regningen kommer raskere,  samtidig som du har bedre dokumentasjon av hva som faktisk skjedde, og gode fakturagrunnlagsrapporter til dine kunder.

De viktigste fordelene

  • Unngå dobbeltarbeid! Ikke opprett data i to systemer. Få informasjonen synkronisert umiddelbart, slik at dere kan fange tiden riktig med en gang.
  • Overfør riktig data Få med deg all den nødvendige informasjonen fra Tidsbanken. Overfør de verdiene dere trenger på prosjektene deres.
  • Riktig første gang Enkel timeføring for ansatte gjør at timene føres riktig første gang. La ansatte registrere tid på stempleskjermer, PC eller mobil.
Integrasjonen leveres av Tidsbanken AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Tidsbanken AS.