Beskrivelse

I praksis oppretter man den utgående fakturaen som man ønsker enten manuelt eller via prosjekt-modulen i Visma.net. Når fakturaen er generert kan man på fakturalinjene bruke notat-feltet for å angi nummeret til den inngående fakturaen hvor det skal hentes vedlegget fra.

Det er også mulig å velge enkle vedlegg fra den inngående faktura ved å angi #vedleggsnummer (for eksempel #1#3). Rutinen samler sammen alle ønskede vedlegg og generer en PDF hvor alle vedlegg er samlet på den utgående fakturaen.

De viktigste fordelene

  • Enkel håndtering for sluttbrukeren med høy fleksibilitet
  • ØB Portal teknologi med webhook gjør det enkelt å komme i gang, og du får en umiddelbar oppdatering av vedleggene på utgående faktura
  • Ingen tidsstyring – All data oppdateres umiddelbart
Integrasjonen leveres av ØkonomiBistand. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt ØkonomiBistand.