Beskrivelse

Visma Analytics for Power BI er en Business Intelligence-løsning integrert med Visma Business-regnskapssystem, levert som et abonnement i Microsoft Azure. Visma Analytics for Power BI gir brukervennlige rapporter og analyser visualisert med sanntidsdata, og gjør det mulig for deg og virksomheten din å ta datadrevne beslutninger. 

Løsningen styrker hele organisasjonen ved å gi de riktige personene de riktige data og innsikt gjennom en tidsbesparende løsning. 

Brukere kan raskt få innsikt i koblingen mellom økonomiske resultater og de virkelige driverne bak det. Det vil gi innsikt som trengs for å utvikle seg raskt for å være i forkant av markedet.

  • Rimelig løsning i i markedsledende verktøy
  • Visualiser sanntidsinformasjon
  • Full kontroll over din finansielle situasjon
  • Evne til å ta datadrevne beslutninger
  • Gi alle ansatte innsikt uansett hvor de er

Mange nordiske virksomheter har allerede Power BI inkludert i sin Microsoft-pakke. Løsningen er derfor utviklet i Power BI slik at terskelen for å lære seg og benytte verktøyet er lavere, for ikke å snakke om investeringskostnadene.

De viktigste fordelene

  • Rimelig løsning i i markedsledende verktøy
  • Visualiser sanntidsinformasjon
  • Full kontroll over din finansielle situasjon
  • Evne til å ta datadrevne beslutninger
  • Gi alle ansatte innsikt uansett hvor de er
Integrasjonen leveres av Visma bWise AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Visma bWise AS.