Beskrivelse

Leser inn standard Visma Business XML til Visma.net. Disse danner et faktureringsgrunnlag i Visma.net slik at fakturaene kan sendes ut i Visma.net

De viktigste fordelene

 • Passer for mange fagsystemer som i dag generer Visma Business buntfiler
 • Importerer fakturajournaler og kunder
 • Lett for å komme i gang med
 • Kjører via ØB Portal, det vil si at det er i bruk hos flere kunder
 • Kan parameterstyres og dermed tilpasses individuelt til tross standard

Aktiver tjenesten nå

 1. Send epost til Økonomibistand

 2. Send eksempelfiler til Økonomibistand

 3. Økonomibistand sjekker formatet

 4. ØB registrerer lisens

 5. Registrer bruker i ØB Portalen (portal.okonomibistand.net)

 6. Koble bruker til Visma.net

 7. Last ned programvare i Portalen

 8. Les inn filer

Integrasjonen leveres av Økonomibistand. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Økonomibistand.