Beskrivelse

Slipp banken inn i regnskapssystemet og la systemet jobbe med dere. Denne integrasjonen sørger for at fordringene dine overføres til administrasjon og innkreving hos Nordea finans. Fordringene mot kundene flyttes automatisk til oppsatt balansekonto mot Nordea i Visma.net ERP slik at du hele tiden har kontroll på utestående beløp. 

Integrasjonen leveres av Cloud Central - All Integrated. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Cloud Central - All Integrated.