Beskrivelse

Hvorfor HRM

HRM-systemer er svært et svært viktig verktøy for å ha full kontroll på alt rundt HR og personal. Ikke bare er skal slike systemer gi kontroll, men det skal også sikre en god opplevelse av både de som benytter systemene, og de ansatte som er registrert i systemet, slik som Visma Enterprise HRM gjør.

Hvorfor integrasjon

Det er spesielt to årsaker til at integrasjonen mellom HRM- og forretningssystemet må integreres. Først og fremst er det for å sikre at dataene som legges inn forretningssystemet er korrekte. Derfor bør alle feilkilder som manuell håndtering fjernes. Det gjør du ved denne integrasjonen.

Den andre årsaken er å frigjøre tid ved å unngå dobbelt arbeid. Data som registreres i Visma Enterprise HRM bør kun registreres én gang, og for å oppnå det må dataene overføres automatisk uten manuell håndtering. Det gjør du ved denne integrasjonen.

Hva kan overføres

Dette er en fullt automatisert integrasjon mellom Visma Enterprise HRM og Visma.net. Her kan du trygt og kontrollert overføre alle dine lønns- og refusjonsbilag direkte til Visma.net. I tillegg til lønnstransaksjoner overføres selvfølgelig også kostnadsbærere fra Visma.net til Visma Enterprise HRM.

Integrasjonen holdes oppdatert til enhver tid og overvåkes slik at den fungerer optimalt til enhver tid. Det er innebygde varslingsrutiner i integrasjonen som holder deg oppdatert dersom avvik skulle forekomme.

Gjennom en nettportal med din egen innlogging kan du følge med på alt som går igjennom din integrasjon.

 

Integrasjonen går gjennom Vitari Cloud IPaaS som er en integrasjonsplattformen som er utviklet og driftet av Vitari AS.

Integrasjonen leveres av Vitari AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Vitari AS.