Beskrivelse

Hva er Vitari Backoffice

Flere regnskapsbyråer bruker Visma Business eller Visma Global til å føre kunders regnskap, men fører timer selv i PowerOffice. Når kunder skal faktureres er det da nødvendig å manuelt telle over antall bilag eller transaksjoner som er ført for kunden, og legge dette manuelt i PowerOffice. Dette kan være både tidkrevende og risikabelt fordi det er fort gjort å telle feil, særlig når det er mange bilag og transaksjoner å telle.

Derfor har Vitari utviklet Vitari Backoffice som er integrasjonen for nettopp de som fører kunders regnskap i Visma Global eller Visma Business, og fakturerer selv fra PowerOffice.

Vitari Backoffice teller alle transaksjoner i Visma Business eller Visma Global, og eksporterer dem til ditt faktureringssystem. På denne måten sikrer du at fakturagrunnlaget er helt korrekt.

Dersom kunder faktureres etter fastprisavtaler, kan Vitari Backoffice bidra med å sikre at fastprisen blir korrekt, rett og slett fordi produktet enkelt gir antallet transaksjoner som fastprisen da skal dekke.

Hvordan virker Vitari Backoffice

Du kan velge mellom å telle antall bilag eller transaksjoner og eksportere dette som fakturagrunnlag. I første versjon er eksporten tilpasset PowerOffice. Du kan også benytte Vitari Backoffice til etterkalkyle for kontroll av dine fastprisprosjekter.

De viktigste fordelene

  • Fast abonnementspris
  • Fast installasjonspris
  • Med Vitari Backoffice kan du enkelt få med variabler på faktura til dine kunder
  • Med Vitari Backoffice automatiserer du overføring av data
  • Med Vitari Backoffice reduserer du manuelle feil i overføring mellom systemer
  • Med Vitari Backoffice kan du velge mellom å overføre antall bilag eller antall transaksjoner

Aktiver tjenesten nå

  1. Kontakt oss på marked@vitari.no eller +47 66 85 51 50 for mer informasjon.

Integrasjonen leveres av Vitari AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Vitari AS.