Beskrivelse

Hvorfor API i skyen

Flere og flere aktører velger å benytte spesialiserte skybaserte systemer for spesifikke prosesser for å sikre at de utføres på den best mulige måten, med det best mulige systemet. Siden å måtte registrere data flere ganger, og da ofte manuelt, er tidkrevende, kostbart og en potensiell kilde feilregistrering, er det derfor svært viktig å la systemene kommunisere seg i mellom, automatisk. Da er Vitari Cloud API et svært god mulighet til å redusere tid, redusere kost og fjerne manuelle feilkilder.

 

Hvorfor Vitari Cloud API

Visma.net er et veldig kraftfullt skybasert forretningssystem og da kreves det kraftfulle skybaserte integrasjonsmuligheter. Derfor har Vitari utviklet Vitari Cloud API for å skape trygge integrasjonsmuligheter med best kvalitet mellom Visma.net og andre skybaserte systemer.

Vitari Cloud API gir muligheten for primært tre ting:

 • det gir muligheten til å hente ut data fra Visma.net og benytte disse data i andre prosesser og systemer. Et eksempel kan være å hente ut artikler som overføre disse til et lagerstyringssystem for å gjøre det unødvendig å legge inn samme artikler på nytt i lagerstyringssystemet. Da er kan artiklene opprettes og vedlikeholdes i Visma.net, og så oppdateres lagerstyringssystemet med endringene gjort i Visma.net.

 

 • det gir muligheten til å opprette poster eller data i Visma.net. Eksempelsvis, en kunde kan registrere en ordre i en nettbutikk, som automatisk overføres til Visma.net uten manuell håndtering. Netthandelsplattformen sender ordren til Visma.net som blir opprettet der for å håndteres videre i ordreprosessen. Ingen dobbel- eller manuell registrering er derfor nødvendig.

 

 • det gir muligheten til å oppdatere data som allerede er opprettet i Visma.net. For eksempel ved en integrasjon mellom et servicesystem og Visma.net vil servicesystemet opprette en ordre når en ny services settes i gang. Så vil servicesystemet oppdatere ordren i Visma.net løpende med vare- og timeforbruk som legges i servicesystemet, som skal danne fakturagrunnlaget ut mot sluttkunden services ytes. Da utføres arbeidet i servicesystemet og Visma.net er oppdatert med all nødvendig data uten manuell registrering i Visma.net.

 

Trygghet i skyen

I Vitari Cloud API blir alle transaksjoner overvåket og logget slik at det ved avvik settes i gang unike varslingsrutiner ved ulike typer avvik. Slike varslingsrutiner settes opp unikt for type avvik, som innebærer at ulike meldinger (sms eller e-post) sendes til den personen som varslingen gjelder for, og ikke bare én standard melding.

 

Hva kan sendes gjennom Vitari Cloud API

Poster som:

 • kunder
 • fakturaer
 • lagerverdier
 • innkjøpsordre
 • salgsordre

er noen av mange poster som kan håndteres gjennom Vitari Cloud API.

 

Dersom du ønsker å tilpasse integrasjonen mot Visma.net etter dine egne spesifikke behov, anbefaler vi Vitari Cloud IPAAS.

Dersom du er i starten på din skyreise og har Visma Global eller Visma Business, anbefaler vi Vitari Cloud Hybrid.

De viktigste fordelene

 • Fast abonnementspris
 • Fast installasjonspris
 • Med Vitari Cloud API får du muligheten til hente, oppdatere og legge inn data i Visma.net
 • Med Vitari Cloud API automatiserer du overføringen av data mellom dine systemer
 • Med Vitari Cloud API er det ikke lenger nødvendig med manuell overføring av data mellom systemer
 • Med Vitari Cloud API reduserer du manuelle feil i overføring mellom systemer
 • Med Vitari Cloud API integrerer du ditt forsystem med Visma.net
Integrasjonen leveres av c. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt c.