Beskrivelse

Hva er Vitari Smartdok?

Smartdok er et system for datafangst for bygg- og anleggsbransjen som lar deg ha full oversikt over dine prosjekter. Her fører du dine timer via mobiltelefonen, som igjen skal danne et fakturagrunnlag i Visma Business/Visma Global. Vitari Smartdok er integrasjonen mellom Smartdok og Visma Business/Visma Global som automatiserer denne prosessen, og sikrer at dine fakturagrunnlag blir korrekte.

 

Hvordan virker Vitari Smartdok

Med Visma Business som eier av grunndata overføres blant annet prosjekt, avdeling, ansatt og øvrige ansvarsenheter til Smartdok automatisk når de opprettes i Visma Business. Attesterte timer sendes automatisk til Visma Business og klargjøres for fakturering der. Godkjente timer kan også balanseføres for å rapportere på kostnader per prosjekt.

 

Krav til bruk:

For å ta i bruk integrasjonen må følgende være tilgjengelig:

▪ Visma Business 10.x eller nyere

▪ Smartdok API lisens

▪ Visma Business VBS lisens

 

Ha kontroll på prosjektene dine, alltid.

 

 

De viktigste fordelene

  • Fast abonnementspris
  • Fast installasjonspris
  • Overfører dine prosjekt til Smartdok
  • Overfører registrere timer fra Smartdok til Visma Business eller Visma Global.
  • Automatiserer overføringen av data mellom Visma Business/Global og Smartdok
  • Reduserer manuelle feil i overføringen av data mellom Visma Business/Global og Smartdok

Aktiver tjenesten nå

  1. Kontakt oss på marked@vitari.no eller ring oss på + 47 66 85 51 50.

Integrasjonen leveres av Vitari AS. Leverandøren er ansvarlig for innholdet på denne siden. For spørsmål om integrasjonen, vennligst kontakt Vitari AS.